WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

IMG 3985

27 września 2023 roku z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności naukowej i dydaktycznej Pana prof. dr hab. Stanisława Sochy zorganzowane zostało seminarium, w ramach którego wykład okolicznościowy na temat: "45 lat w służbie młodzieży akademickiej Profesora Stanisława Sochy” wygłosił prof. dr hab. Piotr Guliński.

IMG 0b000b2ffa54a19b00c327f93ee98ab5 V

W dniach 6-7 września 2023 r. odbyła się XLV Konferencja Naukowa z cyklu - Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce, której organizatorem był Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach we współpracy z uczelnią partnerską - Wołyńskim Uniwersytetem Narodowy im. Lesii Ukrainki w Łucku. Tematem wiodącym konferencji była „Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym”