WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Krolowa Mleka O1 resize

29 października 2013 r. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie odbyły się I Wybory Królowej Mleka. Decyzją jury pierwszą Królową Mleka została Katarzyna Gajownik z Józefowa k/Łukowa - uczestniczka studiów doktoranckich w dyscyplinie Zootechnika jak również absolwentka Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach.

 

W dniu 15 listopada 2013 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Stowarzyszeniem Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.

_______________________________________

Znane są już nam nazwiska stypendystów

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród 934 osób znalazło się sześcioro studentów

naszej Uczelni.

 

Tym bardziej jesteśmy dumni, że wśród tej szóstki

aż czworo studentów jest z naszego Wydziału:

 

1. Pan Marek Dmitrowicz - IV rok

 

2. Pani Ewa Krasnodębska - I rok studiów II stopnia

 

3. Pan Adam Makolewski - I rok studiów II stopnia

 

4. Pani Dominika Młynarczuk - I rok studiów II stopnia

 

 

Wszyscy tegoroczni stypendyści są studentami

kierunku rolnictwo, studia stacjonarne.

 

Jesteśmy dumni z naszych młodych naukowców

i życzymy Im dalszych sukcesów w świecie nauki

oraz życiu osobistym.

________________________________________